Sinds 1976 wordt via het Rijksvaccinatieprogramma vaccinatie tegen mazelen aangeboden. Sindsdien is het aantal mensen dat mazelen krijgt laag. Wel zien we elke 10-15 jaar in Nederland een grotere uitbraak. Dat komt omdat er groepen zijn die afzien van vaccinatie. De laatste grote uitbraak in Nederland was in 2013-2014. In Europa neemt sinds vorig jaar het aantal mensen dat besmet raakt met het mazelenvirus toe. Vooral in Oost-Europa waren in het najaar van 2023 veel meldingen van mazelen. 

Sinds begin dit jaar zijn er 51 meldingen van mazelen die vooral in het zuiden van Nederland voorkwamen in verschillende clusters. De kans is groot dat ook in de komende weken in Nederland meer mensen mazelen krijgen. Er is op dit moment echter geen sprake van een uitbraak. Mensen die dit jaar het mazelenvirus kregen waren enkele arbeidsmigranten uit Oost-Europa, een reiziger uit Oost-Europa en schoolgaande kinderen en hun (nauwe) contacten. De betrokken GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) ’en startten na de melding meteen het bron- en contactonderzoek. Ouders van de school waar de kinderen naar toe gingen zijn door de GGD geïnformeerd Ook is vaccinatie tegen mazelen aangeboden.  
Wilt u uw kind beschermen tegen mazelen? Laat dan uw kind met 14 maanden en 9 jaar vaccineren. Heeft uw kind deze afspraakmomenten gemist, neem dan contact op met uw GGD of Centrum voor Jeugd en Gezin, om uw kind alsnog te laten vaccineren. Het is niet mogelijk om uw kind eerder te laten vaccineren. 

Eind april volgt een volgende update op deze pagina.

Meldingen van mazelen per maand 2023 en 2024 

Onderstaande grafiek laat het aantal meldingen van mazelen per maand zien sinds januari 2023. De aantallen zijn de gegevens t/m 31 maart 2024, voor zover nu bekend, en kunnen nog stijgen. Dit komt omdat sommige meldingen pas later bij het RIVM binnen komen.

Meldingen van mazelen per GGD Regio

Onderstaande kaart toont het aantal meldingen van mazelen per GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-regio in Nederland van januari tot en met maart 2024.

Vaccinatiegraad BMR (bof, mazelen, rodehond)

Onderstaande kaart toont de vaccinatiegraad per gemeente in Nederland voor de BMR bof, mazelen,rodehond (bof, mazelen,rodehond)-vaccinatie voor zuigelingen (cohort 2020). De cijfers zijn exclusief anonieme vaccinaties en komen uit het RIVM rapport Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2022. Het rapport over de vaccinatiegraad en het jaarverslag verschijnt in juni 2024.

Meldingen van mazelen van 1976-2024

De onderstaande grafiek laat het aantal meldingen van mazelen per jaar zien sinds 1976. In 1976 werd het mazelenvaccin opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Sinds die invoering daalde het aantal meldingen van mazelen duidelijk, maar is elke 10-14 jaar een uitbraak te zien van mazelen. Deze grote uitbraken spelen zich vooral af in gebieden met een lage vaccinatiegraad. Het aantal meldingen ligt fors lager dan het aantal mensen dat bij een grote uitbraak mazelen krijgt. Ongeveer 10% (1 op de 10) besmettingen werd in de uitbraak van 2013-2014 gemeld.