Lola Tulen is epidemioloog bij de afdeling “Epidemiologie en surveillance van gastro-intestinale infecties en zoönosen ( EPI Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten (Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten)-GEZ)”.

Zij verricht epidemiologisch onderzoek, waarbij ze voornamelijk betrokken is bij onderzoeken via Tekenradar.nl naar tekenbeten en de ziekte van Lyme, waaronder het landelijke LymeProspect onderzoek. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor landelijke surveillance en uitbraakonderzoek van gastro-intestinale ziekteverwekkers en zoönosen. Ze volgt momenteel het European Programme for Intervention Epidemiology Training ( EPIET Intervention Epidemiology Training (Intervention Epidemiology Training)) van ECDC European Centre for Disease Prevention and Control (European Centre for Disease Prevention and Control) (2019-2021).

Achtergrond

Lola Tulen studeerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar zij een BSc bachelor of science (bachelor of science) (2013) en MSc master of science (master of science) (2014) behaalde in Health Sciences. Vervolgens behaalde zij een tweede MSc in Biomedical Sciences (2016) aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast staat ze als Epidemioloog A geregistreerd. Sinds november 2016 is zij werkzaam bij EPI Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten (Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten)-GEZ.