Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is vanuit haar publieke taken sterk betrokken bij onderzoek en (inter)nationale advisering over alternatieven voor dierproeven. Het gaat om alternatieven die zijn gebaseerd op het 3V-principe: vervangen, verminderen en verfijnen.

De focus van het RIVM ligt daarbij op risicobeoordeling van chemische stoffen, inclusief nanomaterialen en de kwaliteitsbeoordeling en veiligheid van medische producten. Het RIVM wil de komende jaren (inter)nationaal een belangrijke rol blijven spelen bij het stimuleren van de acceptatie en implementatie van 3V-alternatieven.

In deze notitie worden de ambities en de strategie van het RIVM op dit gebied beschreven.