Medisch Microbiologische laboratoria kunnen monstermaterialen insturen voor diagnostisch onderzoek. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en verschillende Nederlandse laboratoria voeren diagnostisch onderzoek uit voor Anaplasma / Ehrlichia.

Waarvoor wilt u diagnostisch onderzoek laten uitvoeren?