Animatie - Hoe ontstaat resistentie tegen antibiotica?

(Beeldtitel: Hoe ontstaat resistentie tegen antibiotica? Een animatie. Voice-over:)

STILTE

RUSTIGE MUZIEK

VOICE-OVER: Bacteriën zijn hele kleine organismen die zich vaak snel vermenigvuldigen.

Ieder mens draagt goede en slechte bacteriën bij zich.

Zijn er veel slechte bacteriën, dan kan een infectie ontstaan en daar kun je ziek van worden.

Bij een infectie zijn de bacteriën te bestrijden met antibiotica.

Antibiotica doden de bacteriën of remmen ze in de groei.

Hierdoor krijgt het lichaam de kans zich te herstellen.

Soms zijn enkele bacteriën niet gevoelig voor een antibioticum.

Ze zijn dan resistent.

De resistente bacteriën hebben zichzelf beschermd tegen het antibioticum.

Doordat de gevoelige bacteriën wel zijn bestreden door antibiotica ontstaat ruimte voor de resistente bacteriën om zich te vermenigvuldigen.

De infectie wordt dan veroorzaakt door de resistente bacteriën.

Deze infectie is moeilijker te behandelen omdat de gebruikelijke antibiotica niet meer werken en artsen moeten kiezen voor antibiotica waar minder ervaring mee is of die meer bijwerkingen hebben.

Door te veel of verkeerd gebruik van antibiotica neemt de kans toe dat de bacteriën resistent worden.

Daarom is het belangrijk om goed af te wegen of het gebruik van antibiotica nodig is.

Zo blijft behandeling van infecties ook in de toekomst mogelijk.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast de tekst: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Beeldtekst: www.rivm.nl/antibiotica.)

DE RUSTIGE MUZIEK STOPT