video

In deze video vertelt een voice-over wat er nodig is om de Juiste Zorg op de Juiste Plek verder te brengen. De hoofdvraag kan beantwoord worden aan de hand van subgroepen, regioƕs en landelijke partijen. Verbinding tussen deze drie schillen kan de Juiste Zorg op de Juiste Plek voor iedereen bieden.