In de video beschrijft het RIVM wat ultrafijn stof is en waar het vandaan komt. Zorg dat uw geluid aanstaat om de video goed te kunnen volgen.

Animatie: Wat is ultrafijn stof?

Deze video is een animatie waarin wordt uitgelegd wat ultrafijn stof is. Daarvan is sprake als de deeltjes kleiner zijn dan 0,1 micrometer. Het meeste ultrafijn stof komt vrij bij verbranding door menselijk handelen. Het is niet uit te sluiten dat de huidige concentraties ultrafijn stof in de buitenlucht kunnen leiden tot gezondheidsklachten.