Wat zijn ESBL Extended spectrum beta-lactamases (Extended spectrum beta-lactamases)‐producerende bacteriën?

ESBL staat voor Extended spectrum beta‐lactamases, dit zijn stoffen (enzymen) die door bacteriën gemaakt kunnen worden. ESBL‐producerende bacteriën zijn daardoor resistent voor beta‐lactam antibiotica (o.a. penicillines en cefalosporines). ESBL‐producerende bacteriën komen voor bij veel diersoorten, zoals kippen, varkens, paarden en honden. Soms worden dieren hier ziek van, maar meestal dragen zij de bacterie bij zich zonder ziek te worden. In Nederland draagt 5‐10% van de mensen ESBL‐producerende bacteriën bij zich. Vaak raken mensen deze bacteriën vanzelf weer kwijt.

Wat zijn colistineresistente bacteriën?

Colistineresistente bacteriën zijn ongevoelig voor het antibioticum colistine, ook wel bekend als polymyxine E. Dit is één van de antibiotica die bij mensen alleen in ziekenhuizen gegeven mogen worden en gelden als laatste redmiddel bij infecties met multiresistente bacteriën. Colistineresistente bacteriën zijn in Nederland gevonden bij mensen, landbouwhuisdieren en in dierlijke producten.

Wat is Clostridium difficile?

Clostridium difficile is een bacterie die veel voorkomt in de natuur, in de bodem en in water. Ook is het gevonden in ontlasting van pluimvee en vele zoogdieren zoals koeien, paarden, varkens, honden, katten en knaagdieren. Clostridium difficile is bij ongeveer 2% van alle gezonde mensen in de ontlasting aanwezig. Alleen onder bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld bij antibioticagebruik) kan deze bacterie gifstoffen (toxines) produceren. Deze toxines veroorzaken een ontsteking van de darmwand, met als gevolg buikkrampen, diarree en koorts.

Wat betekent het als er resistente bacteriën of Clostridium difficile worden gevonden?

Het dragen van resistente bacteriën of Clostridium difficile is niet schadelijk voor de gezondheid. Gezonde mensen worden daar niet ziek van. Alleen onder bepaalde omstandigheden (zoals bij verminderde weerstand of gebruik van antibiotica) kunnen mensen ziek worden van deze bacteriën. Het dragen van resistente bacteriën of Clostridium difficile heeft geen consequenties voor uw werkzaamheden, de praktijk of uw patiënten als u de standaard hygiënemaatregelen toepast. Wel raden we deelnemers die ESBL‐producerende bacteriën en/of colistineresistente bacteriën bij zich dragen aan om de uitslag van het onderzoek te melden als ze binnen 1 jaar worden opgenomen in het ziekenhuis of verzorgingshuis. Afhankelijk van de situatie kunnen dan voorzorgsmaatregelen genomen worden om verspreiding van deze antibioticaresistente bacteriën te voorkomen.