Antibiotica blijven het langst effectief als we ze verstandig gebruiken: niet te vaak en op de goede manier. Soms heeft het lichaam hulp nodig om van een bacteriële infectie te genezen, dan schrijft een arts antibiotica voor. Het is dan belangrijk om deze op de juiste manier te gebruiken, zodat de kans op het ontwikkelen van resistente bacteriën zo klein mogelijk blijft.

De onderstaande tips helpen je om antibiotica verstandig te gebruiken:

  • Gebruik alleen antibiotica als dat volgens je arts noodzakelijk is. Overleg dus altijd eerst met een arts, ook als je in het buitenland bent.
  • Neem dagelijks de voorgeschreven hoeveelheid in en doe dat op het juiste tijdstip. Sla geen inname over.
  • Stop een antibioticumkuur nooit op eigen initiatief. Eerder stoppen is soms mogelijk, maar overleg daarover altijd eerst met een arts.
  • Gebruik geen restjes antibiotica of antibiotica van anderen. Bij elke infectie moet een arts beoordelen of een antibioticumkuur nodig is, welk antibioticum geschikt is en hoe lang de kuur moet duren.