De rekentool voor Aanvullende voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie (ARIEAanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie) is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZWSociale zaken en werkgelegenheid) om bedrijven te helpen bij het vaststellen of ze onder deze regeling vallen.

Aanvullende voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie (ARIEAanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie)

Bedrijven die onder de ARIE-regeling vallen, hebben veel gevaarlijke stoffen in huis, maar de effecten van een ongeval met een gevaarlijke stof blijven binnen de poort. Dit betekent dat vooral degenen die zich op het bedrijfsterrein bevinden risico's lopen en moeten worden beschermd. Bedrijven moeten zelf vaststellen of ze onder de ARIE-regeling vallen en als dat zo is dat melden aan de Inspectie SZWSociale zaken en werkgelegenheid. Dit hangt af van de daadwerkelijk aanwezige hoeveelheden gevaarlijke stoffen en de procesomstandigheden. Om bedrijven te helpen bij het vaststellen of ze onder de ARIE-regeling vallen heeft SZW de bepaling in een rekentool ondergebracht