Vanaf 1 januari 2023 is een herziene ARIE Aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (Aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie)-regeling van kracht. De oude ARIE-tool van RIVM om de toepasselijkheid van de ARIE-regeling te bepalen is daarmee komen te vervallen. Voor meer informatie zie https://www.nlarbeidsinspectie.nl/onderwerpen/arie-regeling.