Hiernaast is een pdf van het artikel van Jaap van Dissel (directeur CIbCentre for Infectious Disease Control), Aura Timen (hoofd LCILandelijke coördinatie infectieziektebestrijding) en Harald Wychgel (communicatie RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) uit het Magazine Nationale Veiligheid en Crisibeheersing te downloaden.
Het gehele magazine is te vinden op de website van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Het artikel gaat in op de principes van de bestrijding, de voorbereiding in Nederland en de voorwaarden aan een succesvolle bestrijding.