Hieronder staat een pdf van het artikel van Jaap van Dissel (directeur CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)), Aura Timen (hoofd LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)) en Harald Wychgel (communicatie RIVM) dat gepubliceerd is in het Magazine Nationale Veiligheid en Crisibeheersing 2014  van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Het artikel gaat in op de principes van de bestrijding, de voorbereiding in Nederland en de voorwaarden aan een succesvolle bestrijding.