In oktober 2017 werd bekend dat het straalmiddel Eurogrit smeltslak verontreinigd was met wit asbest (chrysotiel). Het verontreinigde straalgrit is ongeveer drie maanden in de handel geweest. TNO heeft in 2018 onderzocht hoe het verontreinigde straalgrit is gebruikt en hoeveel vezels werknemers en omwonenden daarbij ingeademd zouden kunnen hebben.

Hierbij heeft TNO voor werknemers in zes verschillende functies de blootstelling doorgerekend. Voor omwonenden is gerekend met een scenario voor kortdurende en een scenario voor langer durende blootstelling. In de berekeningen hield TNO rekening met worst case omstandigheden.

In de RIVM-rapportage zijn de extra risico’s op kanker voor de werknemers en omwonenden berekend op basis van de gegevens van TNO en de risiconiveaus die de Gezondheidsraad heeft vastgesteld. Voor alle scenario’s geldt dat het risico door blootstelling aan met asbest verontreinigd straalgrit ruim lager is dan de geaccepteerde risiconiveaus voor de werkplek (4 extra gevallen op de 100.000 blootgestelden) of voor milieublootstelling (1 extra geval op de 1.000.000 blootgestelden).

Daarmee zijn de extra risico’s die mensen lopen door blootstelling aan asbest uit verontreinigd straalgrit voor zowel werknemers als omwonenden zeer klein.