Het Kenniscentrum Asbest is begin 2017opgericht en ondergebracht bij het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Het Kenniscentrum Asbest beantwoordt vragen vanuit de overheid over asbest en beoordeelt producten en adviezen op het gebied van asbest.

Producten die expliciet aan de orde zullen zijn: certificatieschema’s en eisen op het gebied van asbest, NENNederlandse norm – normen, onderzoeken van derden, handreikingen etc, maar ook het toetsen van beweringen in publicaties van derden over (aandachtspunten in het) asbestbeleid.