De Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK Atlas Natuurlijk kapitaal (Atlas Natuurlijk kapitaal)) is hét platform voor kennis en discussie over natuurlijk kapitaal! U vindt hier inspirerende voorbeelden en handvaten hoe we duurzamer met ons natuurlijk kapitaal om kunnen gaan. Ook bieden we diverse kaarten die een beeld geven hoe onze ecosysteemdiensten er voor staan. Zoals regulerende diensten als bestuiving en waterberging of productiediensten als drinkwater of biomassa voor energie.

Direct naar Atlas Natuurlijk Kapitaal

Wat en voor wie?

De Atlas Natuurlijk Kapitaal biedt informatie over natuurlijk kapitaal en ecosysteemdiensten. Ook vindt u er inspirerende voorbeelden en handvaten hoe we duurzaam met ons natuurlijk kapitaal om kunnen gaan.  In de Atlas Natuurlijk Kapitaal zijn diverse kaarten opgenomen die een beeld geven hoe onze diverse ecosysteemdiensten er momenteel voor staan. Denk aan regulerende diensten als bestuiving en waterberging of aan productiediensten als drinkwater of biomassa voor energie.  Bedrijven kunnen de gegevens gebruiken om hun bedrijfsvoering duurzamer te maken. Of voor hun rapportage in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Waarom en van wie?

U komt natuurlijk kapitaal dagelijks tegen. Denk aan kraanwater voor uw koffie of thee, graan voor uw boterham, een stukje land voor uw moestuin of zonne-energie voor elektriciteit. De natuur levert ons deze diensten. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Momenteel gaat de waarde van ons natuurlijk kapitaal achteruit. We over-exploiteren het. Tegelijkertijd staan we voor belangrijke uitdagingen als bijvoorbeeld verstedelijking en klimaatverandering. De Atlas Natuurlijk Kapitaal wil bijdragen aan een duurzame omgang met ons natuurlijk kapitaal en biedt handvaten om de hedendaagse uitdagingen duurzaam op te lossen. De Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK) is tot stand gekomen in samenwerking met de kennisinstituten kennisinstituten Deltares, Wageningen University & Research, het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Centraal Bureau voor de Statistiek , het PBL Planbureau voor de Leefomgeving (Planbureau voor de Leefomgeving) Planbureau voor de Leefomgeving en het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  sgezondhe, onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Lees hoe u deze site kunt gebruiken.

Internationaal

De Atlas Natuurlijk Kapitaal staat niet op zich. In heel Europa wordt gewerkt aan het in beeld brengen van (de waarde van) het natuurlijk kapitaal. Uw inbreng en participatie kan dus zowel in Nederland als in heel Europa van belang zijn.