Beleidsconferentie nanomaterialen: Choices for Safety

Begin maart vond op initiatief van het ministerie van Infrastructuur & Milieu in Scheveningen een internationale beleidsconferentie plaats. Vijftig deelnemers van 14 lidstaten en verschillende stakeholders bediscussieerden diverse opties om nanomaterialen te reguleren. De conclusie van de voorzitter zijn bijgevoegd in de pdf (‘Nanomaterials Policy Conference Choices for Safety’). Onder meer via een spoedige aanpassing van de relevante REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) bijlagen en richtlijnen. Daarnaast is de ontwikkeling van afzonderlijke wetgeving (‘nanopatch’) noodzakelijk om specifieke aandacht voor veiligheid van nanomaterialen op te nemen, met koppelingen naar bestaande wetgeving. Verder is in de wetgeving meer aandacht nodig voor gezondheidsaspecten en economische kansen en innovatie.

KIR kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie (kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie)-overweging:De bijeenkomst liet zien dat het bijeenbrengen van vertegenwoordigers van beleid, bedrijfsleven, maatschappelijke belangenorganisaties en wetenschap van belang is om verder te komen in de discussie over verbeterde regulering van nanomaterialen.