T. Oomen Een vraag uit een verloskundigenpraktijk. Tijdens het intakegesprek van elke zwangere vrouw wordt een standaardvragenlijst afgenomen waarin ook wordt gevraagd of zij in contact komt met levende varkens of vleeskalveren of in de afgelopen 6 maanden in een buitenlands ziekenhuis is opgenomen geweest. Een Poolse mevrouw gaf aan dat ze in een fabriek werkzaam is waar (varkens)vlees wordt verpakt. Uiteraard gelden daar hygiënemaatregelen en wordt er met handschoenen gewerkt zo bleek bij doorvragen. De vrouw komt niet met levende varkens in contact. De vraag van de verloskundige is of ook het het werken met varkensvlees risicovol is en daar dus ook naar gevraagd moet worden.

MRSAMethicillin-resistant Staphylococcus aureus bij dieren

Meticillineresistente staphylococcus aureus (MRSA) komt voor in de Nederlandse veehouderij, vooral bij varkens en kalveren. Deze bacterie lijkt sterk op de ziekenhuisbacterie. Uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWANederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) en het Centrum Infectieziektenbestrijding van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bleek dat een groot percentage van de varkens en kalveren MRSA heeft. Uit ander onderzoek is gebleken dat personen die direct contact hebben met varkens of kalveren, vaak besmet zijn met MRSA. Uit internationaal onderzoek is bekend dat ook andere dieren, zoals honden en paarden MRSA kunnen hebben. 

WIPWerkgroep Infectiepreventie-richtlijn MRSA

In de MRSA-richtlijn van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) is omschreven dat personen die contact hebben met levende varkens of vleeskalveren een grotere kans hebben op het oplopen van een MRSA-besmetting (staphylococcen op het lichaam, huid/ neus/ keel). Vlees kan kleine hoeveelheden MRSA bevatten maar speelt nauwelijks een rol in verspreiding. De WIP-richtlijn is er primair op gericht introductie in het ziekenhuis te voorkomen, en niet om de risico’s voor de zwangerschap in relatie met het werk te beoordelen. De NVWA heeft ook naar aanleiding van de bevindingen een risicobeoordeling gemaakt die te vinden op hun website.

De conclusie is dat het werken met vlees onder de daarvoor geadviseerde hygiënische condities geen risico voor verhoogde blootstelling aan MRSA geeft. De vragenlijst hoeft hierover dus niet aangepast te worden.

Auteur

T. Oomen, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, Bilthoven

Correspondentie:

T. Oomen | Ton.Oomen@rivm.nl

Literatuur

  1. VWAVoedsel- en Waren Autoriteit website: http://www.vwa.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/23113
  2. WIP-richtlijn MRSA, ziekenhuizen.
  3. RIVM-rapport Onderzoek MRSA bij varkens
  4. RIVM-rapport MRSA-onderzoek: 30% van de varkenshouders positief
  5. MRSA op vlees en andere producten van dierlijke oorsprong, NederlandseVoedsel- en Waren Autoriteit.
  6. Draaiboek MRSA openbare gezondheidszorg 2005, en veelgestelde vragen MRSA LCILandelijke coördinatie infectieziektebestrijding.