Een overzicht van de betrokken uitvoeringsorganisaties bij de bevolkingsonderzoeken en screeningen in Nederland.

De uitvoeringsorganisaties (screeningsorganisaties) coördineren in hun regio de onderzoeken. Zij zijn verantwoordelijk voor een goede kwaliteit en een juiste uitvoering volgens de vastgestelde kaders van het bevolkingsonderzoek. Zij doen dit zelf of laten dit door andere organisaties doen. Ze informeren ook de betrokken beroepsgroepen over eventuele veranderingen in het bevolkingsonderzoek. Bij een aantal bevolkingsonderzoeken nodigen de uitvoeringsorganisaties de mensen uit die in aanmerking komen voor een onderzoek. Bij sommige bevolkingsonderzoeken zorgen zij er ook voor dat deelnemers de uitslag van het onderzoek krijgen.

Pre - en neonatale screeningen

De Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (DVP Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's)) coördineert de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma)), de hielprikscreening bij pasgeboren baby’s (NHS neonatale hielprikscreening (neonatale hielprikscreening)) en de screening van zwangeren (PSIE Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie)).

Contactgegevens van de verschillende DVP-locaties.

Professionals, zoals verloskundig hulpverleners, huisartsen en gemeenten kunnen in de webshop de PNS Pre - en neonatale screeningen (Pre - en neonatale screeningen)-folders in het Nederlands bestellen.

Bevolkingsonderzoeken naar kanker

Bevolkingsonderzoek Nederland is de organisatie voor de bevolkingsonderzoeken naar borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker. Voor meer informatie zie de landelijke website.

Professionals kunnen de betreffende publieksfolders via hun regionale screeningsorganisatie bestellen.