De bevolkingsonderzoeken zijn georganiseerd als programma´s met een landelijke regie.

De bevolkingsonderzoeken uit het Nationaal Programma Bevolkingsonderzoek moeten in het hele land hetzelfde en van goede kwaliteit zijn. Om dit te bevorderen zijn de bevolkingsonderzoeken georganiseerd als programma’s met een landelijke regie. De minister van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Milieu heeft aan het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek) de opdracht voor deze landelijke regie gegeven. Een groot aantal samenwerkende organisaties voert de bevolkingsonderzoeken uit. Binnen deze samenwerking heeft iedere partij een eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid. Door de gezamenlijke inspanningen van organisaties én professionals dragen de bevolkingsonderzoeken bij aan een gezondere samenleving.