De Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (DVPDienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's) coördineert de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVPRijksvaccinatie programma), de hielprikscreening bij pasgeboren baby’s (NHSneonatale hielprikscreening) en de screening van zwangeren (PSIEPrenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie ).

Voor deze programma's koopt de Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s de benodigde vaccins, immunoglobulinen en hielpriksets in. DVPDienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's beheert de voorraden en distribueert deze naar de uitvoerders van de programma's. 

DVP roept de mensen op voor het RVPRijksvaccinatie programma, registreert alle gegeven vaccinaties en screeningsuitslagen op individueel niveau, adviseert in individuele gevallen, verwijst zo nodig door en monitort de uitvoering. Ook verzorgt DVP scholing voor de uitvoerenden, zoals de consultatiebureau-artsen en hielprikteams. Regionaal werkt DVP vanuit drie RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-vestigingen (Zwolle, Eindhoven en Zoetermeer) samen met de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst'en, zorgorganisaties, verloskundige hulpverleners en laboratoria.

Door advisering over de uitvoering aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) draagt DVP bij aan de beleidsvorming over preventieve programma’s. DVP rapporteert over de deelnamegraad en vaccinatiegraad in de programma’s. Verder zorgt DVP voor de inkoop en distributie van de vaccins bij de jaarlijkse griepcampagne (NPGNationaal Programma Grieppreventie). Voor het geval van calamiteiten houdt DVP bijzondere vaccins en sera in depot (Nationaal Serumdepot).

Opdrachtgever en samenwerking

DVP heeft voor deze programma's een verbindende rol tussen individuele burgers, gezondheidsorganisaties en de overheid.
Opdrachtgever voor deze programma’s is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De regie op deze programma’s wordt voor het RVP gevoerd door het Centrum Infectieziektebestrijding (CIbCentrum Infectieziektebestrijding) en voor de andere programma’s door het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek). Beide zijn ook onderdeel van het RIVM.

De Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s staat onder leiding van de heer R. (Rob) Riesmeijer.

Contact

Voor vragen  over vaccinaties (RVP), zwangerschapsscreening (PSIEPrenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie ) en hielprikscreening (NHSneonatale hielprikscreening) kunt u terecht bij één van de drie regiokantoren. Ook met vragen over de levering van anti-D of de verstrekking van een nieuw vaccinatiebewijs kunt u contact opnemen met het kantoor bij u in de regio.

Wilt u informatie over vaccinaties of over de hielprikuitslag van uw kind? Houdt dan het BSNburgerservicenummer-nummer van uw kind bij de hand.


Regiokantoor RIVM-DVP Noord-Oost (Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Gelderland)

Postbus 7020
8007 HA Zwolle
Lübeckplein 34
8017 JSJoint Strike Fighter Zwolle

Algemeen telefoonnummer + RVP (Rijksvaccinatieprogramma)
(088) 6788950

Afdeling Logistiek
T (088) 6788952

E dvpnoordoost@rivm.nl

 


Regiokantoor RIVM-DVP West (Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland)

Postbus 654
2700 ARattack rate Zoetermeer
Europaweg 2
2711 AH Zoetermeer

Algemeen telefoonnummer + RVP (Rijksvaccinatieprogramma)
T (088) 6788930

NHS (Neonatale Hielprikscreening)
T (088) 6788931

Afdeling Vaccin
T (088) 6788932

E dvpwest@rivm.nl


Regiokantoor RIVM-DVP Zuid (Noord-Brabant, Limburg, Zeeland)

Postbus 4151
5604 ED Eindhoven
Keizersgracht 5
5611 GB Eindhoven

Algemeen telefoonnummer
T (088) 6788940

E dvpzuid@rivm.nl

 


RIVM-DVP Secretariaat

Postbus 1
3720 BA Bilthoven
A. van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven

T (030) 274 91 11

E dvpcentraal@rivm.nl