Patiënten kunnen aan bisfenol A (BPA Bisphenol A (Bisphenol A)) worden blootgesteld dat in kleine hoeveelheden vrijkomt uit sommige medische hulpmiddelen. Voorbeelden zijn infuusapparatuur, implantaten, katheters en tandheelkundige materialen.

De mate van blootstelling van patiënten via medische hulpmiddelen is doorgaans in hoogte vergelijkbaar zijn met de blootstelling aan BPA Bisphenol A (Bisphenol A) vanuit consumentenproducten. Net als voor consumenten ligt ook deze onder de huidige Europese blootstellingsnorm, waardoor geen schadelijke effecten te verwachten zijn. In specifieke groepen kan de mate van blootstelling echter hoger zijn.

In het bijzonder wordt aandacht gevraagd voor de blootstelling van te vroeg geboren baby’s en jonge kinderen die langdurige medische behandeling ondergaan. Deze groep loopt een risico vanwege de langdurige en relatief hoge blootstelling. Ook gezien de recente aanwijzingen voor mogelijke schadelijke effecten op het immuunsysteem van ongeborenen en jonge kinderen verdient de bescherming van deze groep bijzondere aandacht. De blootstelling aan BPA kan afkomstig zijn van hulpmiddelen die medisch noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld om een kind in een couveuse te behandelen.