Conform de Wet publieke gezondheid 2008

Per 1 oktober is de meldingsplicht voor infectieziekten, vastgelegd in de Wet publieke gezondheid, aangepast

Virale haemorragische koorts (was een B1-ziekte) is verheven tot A-ziekte. Dit betekent dat de behandelaar een vermoeden van haemorragische koorts bij een patiënt direct telefonisch moet melden aan de arts infectieziektebestrijding van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Voor de meldingsplichtige ziekten uit groep A zijn ook wettelijke maatregelen mogelijk ten aanzien van mensen die contact hebben gehad met de patiënt (zoals temperatuurmonitoring en verbod om Nederland te verlaten).
Ook is de geldende meldingsplicht voor aviaire influenza (B1-ziekte) verbreed naar humane infecties ten gevolge van dierlijke influenza.