De status ‘inhoudelijk vastgesteld’ werd voorheen ‘interim’ genoemd. In het achtergronddocument kan nog de term ‘interim’ gebruikt zijn. Inhoudelijke vaststelling gebeurt door de toetsgroep. De beleidsmatige vaststelling door aanwijzing van rekenvoorschriften is geen onderdeel van het inhoudelijke proces en wordt niet als aparte status benoemd.

Stofdocument 20200518-boron trichloride-interim

Gerelateerde onderwerpen


  • Probitrelaties

    Probitrelaties kunnen in een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) worden gebruikt om het aantal dodelijke slachtoffers te schatten als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen in de lucht.