Deze brochure is samengesteld om antwoord te geven op veelgestelde vragen over luchtkwaliteit, zoals gezondheidseffecten van luchtverontreininging, beleid en het bepalen van de luchtkwaliteit.

De kwaliteit van de lucht waarin we leven is van invloed op onze volksgezondheid. Zo kan een slechte luchtkwaliteit leiden tot onder andere luchtwegklachten en hart- en vaatziekten. Om de gezondheid te beschermen, hebben Europa en Nederland normen voor de luchtkwaliteit opgesteld. Deze luchtkwaliteitsnormen zijn gericht op verschillende stoffen, waaronder stikstofdioxide en fijn stof. Als door bouw of de aanleg van nieuwe infra-structuurprojecten één van de normen voor luchtkwaliteit wordt overschreden, mag het project niet worden uitgevoerd zonder dat daar maatregelen voor verbetering tegenover staan.

Het beleid in Nederland is erop gericht de luchtkwaliteit te verbeteren en de normen te gaan halen. Voor dat beleid moet worden vastgesteld hoe het met de luchtkwaliteit gesteld is, nu en in de toekomst. Hoe goed de luchtkwaliteit is, kan zowel worden gemeten als berekend. Metingen geven de actuele situatie weer. Het aantal officiële meetlocaties in Nederland is beperkt, omdat het opzetten en onderhouden van de stations op deze locaties vrij kostbaar is. Om een goed beeld te hebben van de luchtkwaliteit overal in Nederland, zijn berekeningen nodig. Berekeningen kunnen op de meeste locaties in Nederland een beeld geven van zowel de huidige als de toekomstige situatie. De berekende luchtkwaliteit op 300.000 interessante locaties is te vinden op NSL

Het beeld van de luchtkwaliteit in Nederland wordt ook verbeterd door vele metingen met goedkope buisjes en sensoren. Het RIVM onderzoekt de werking en toepassing van deze sensoren, om toe te werken naar een meetnet waaraan iedereen kan bijdragen(www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl).