Burgers staan centraal in onderzoek via CBSD

Samen met burgers RIVM-onderzoek doen, dat vraagt om een goede basis. Een goede methode voor citizen science is de Community Based System Dynamics (CBSD). Een groep RIVM’ers heeft hier kennis over opgedaan in een training van een internationale expert op dit gebied: Ellis Ballard, Associate Director van het Social System Design Lab van de Washington University in St Louis.

Wat is Community Based System Dynamics (CBSD)?

CBSD is een innovatieve participatieve onderzoeksmethode waarmee complexe problemen kunnen worden aangepakt. Het bijzondere van deze methode is:

  • Burgers staan centraal als mede-onderzoekers. In veel participatieve methoden gaat het om het meten met burgers. Deze methode gaat een stap verder. Bij CBSD gaat het ook om het analyseren met burgers én met andere relevante stakeholders.
  • CBSD werkt vanuit de systeembenadering. Dat wil zeggen dat de problemen als een geheel worden bekeken, met een onderlinge samenhang. Dit past goed bij het werk van het RIVM, waar vaak zowel naar gezondheid als naar milieu wordt gekeken. CBSD kan bijvoorbeeld bijdragen aan oplossingen voor intensieve veehouderij, plastic afval vermindering, duurzaamheid, obesitas en een gezonde stad.

Toepassingen in gezondheids- en milieuprojecten

De methode passen we inmiddels toe in het project SHIFT Diets, dat zich richt op het verminderen van de vleesconsumptie door Nederlanders. Ook gebruiken we CBSD in het project COMPAIR. Dit project is gericht op het verminderen van gezondheidsklachten bij omwonenden van intensieve veehouderijen in Nederland.