Op weg naar een eetpatroon met minder vlees

Hoe maken jongvolwassenen (18-35 jaar) keuzes op gebied van plantaardige en dierlijke voeding? Daar willen we achter komen via een consumentenpanel en in workshops. Ook onderzoeken we bestaande gegevens over voedselinname en doen we literatuuronderzoek.

Als we weten hoe mensen die keuzes maken, is daar ook op te sturen. Met als doel om mensen vaker te laten kiezen voor gezond en duurzaam voedsel. De focus ligt daarbij op een verminderde vleesconsumptie.

Wetenschappers zijn het erover eens dat het voor mens en milieu goed zou zijn om minder dierlijk en meer plantaardig voedsel te eten. Veel burgers vinden duurzaamheid en gezondheid belangrijk. Maar in de winkel kiezen ze nog vaak voor producten die niet duurzaam of gezond zijn. Dat gebeurt om verschillende redenen, zoals gewoonte, de prijs, sociale normen, gemak en smaak. Onderdeel van het onderzoek is ook om proefmaatregelen uit te proberen. Zo zien we of jongvolwassenen daardoor ook echt andere voedselkeuzes maken.