Samen met burgers werken aan onderzoek over gezondheid en milieu. Dat doen we met burgerwetenschap ofwel citizen science. Zo ontwikkelen we kennis die beter aansluit bij vragen en ideeën vanuit de samenleving.

Burgerwetenschap is een innovatieve benadering voor wetenschappelijk onderzoek, waarbij burgers een actieve rol spelen. We willen graag nieuwe kennis en verschillende perspectieven aanboren. Burgerwetenschap kan bijvoorbeeld zorgen voor data waar we anders geen toegang toe hebben. Ook brengen burgers veel ervaringskennis in.

We vinden het belangrijk dat initiatieven voor onderzoek van burgers komen. Samen kijken we hoe de expertise van het RIVM daarbij behulpzaam kan zijn. Dat kan per initiatief weer anders ingevuld worden. De vele RIVM-expertises, van luchtkwaliteit tot gezondheid en voeding, lenen zich bij uitstek voor een inspirerende samenwerking. De kwaliteit van het onderzoek houden we daarbij hoog - het blijft immers wetenschap.

Burgerwetenschap projecten

Bekijk het overzicht van projecten. De komende tijd breiden we de initiatieven graag uit.

Burgermeetnetwerk Spoor America
spoorwegovergang in de plaats America

Burgermeetnetwerk Spoor America
 Inwoners van America meten een jaar lang geluid van treinen aan het spoor en bij hun woning

Shift-Diets: Op weg naar een eetpatroon met minder vlees

Shift-Diets
Op weg naar een eetpatroon met minder vlees

Sterke Mantelzorg: Werkende mantelzorgers in de toekomst

Sterke Mantelzorg
Werkende mantelzorgers in de toekomst

Boeren en Buren

Boeren en Buren
Boeren en buren meten samen luchtkwaliteit

Community Based System Dynamics (CBSD)

Community Based System Dynamics
Burgers staan centraal in onderzoek via CBSD

To-Gather 2.0

To-Gather 2.0
Samen milieu- en gezondheidskennis ontwikkelen

Samen meten

Samen meten
Zelf luchtkwaliteit of geluid meten

Lees het RIVM Magazine Citizen Science, november 2018

Citizen science maakt wetenschappers tot betere burgers

Lea den Broeder, projectleider Burgerwetenschap RIVM

Citizen Science

Het wordt door technische ontwikkelingen steeds makkelijker om burgers bij wetenschappelijk onderzoek te betrekken. Dionne van Heteren van RIVM en Lea den Broeder, project cošrdinator, vertelt over het SPR onderzoek over citizen science. Het doel van dit project was om een visie op citizen science te ontwikkelen en die visie ook in de praktijk te brengen.

Ook veel van onze samenwerkingspartners werken met burgers samen aan onderzoek:

Contactinformatie

Telefoon: 030 - 274 91 11

E-mail: citizenscience@rivm.nl