De Checklist QRAquantitative risk assessment beoordeling PGSpublicatiereeks gevaarlijke stoffen-15 inrichtingen kan als basis dienen waarmee het bevoegd gezag op hoofdlijnen kan nagaan of de modellering van een PGS-15 opslagvoorziening in een QRA goed is uitgevoerd.