De Checklist QRA quantitative risk assessment (quantitative risk assessment) beoordeling PGS publicatiereeks gevaarlijke stoffen (publicatiereeks gevaarlijke stoffen)-15 inrichtingen kan als basis dienen waarmee het bevoegd gezag op hoofdlijnen kan nagaan of de modellering van een PGS-15 opslagvoorziening in een QRA goed is uitgevoerd.