Gemiddeld serum totaal-cholesterolgehalte, prevalentie (%) van hypercholesterolemie, gemiddeld serum HDLhoge dichtheid lipoproteinen-cholesterolgehalte en percentage verlaagd HDL-cholesterol. Opgesplitst naar leeftijd en geslacht.

In de rechterkolom kunt u het tabel downloaden.