De mogelijkheid dat ziekten zijn veroorzaakt, of in de toekomst nog kunnen optreden door blootstelling aan chroom-6 verschilt per functie op de POMSPrepositioned Organizational Materiel Storage-locaties van Defensie. Deze infographic geeft een overzicht van de verschillende functies, verdeeld in groepen en geeft per functiegroep aan of de ziekte een gevolg kan zijn van blootstelling aan chroom-6 of niet.