Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voert drie onderzoeken uit over blootstelling aan chroom-6-houdende verf. De onderzoeken worden uitgevoerd voor het ministerie van Defensie, de gemeente Tilburg en NSNederlandse Spoorwegen. Er wordt onder andere gekeken naar de risico’s voor de gezondheid en hoe de betrokken organisaties zijn omgegaan met regelgeving. Op Defensie-locaties wordt daarnaast onderzoek verricht naar de topcoating Chemical Agent Resistant Coating (CARCChemical Agent Resistant Coating) en het effect op de gezondheid. Op deze website vindt u ook informatie over de stof chroom-6 en de stoffen in CARC.

Gezondheidsonderzoek gebruik gevaarlijke stoffen bij Defensie: POMS-locaties, chroom-6 en CARC

(Ex-)medewerkers van Defensie melden verschillende gezondheidsklachten na het toepassen van chroomhoudende verf en/of CARCChemical Agent Resistant Coating op het werk. Het ministerie van Defensie heeft aan het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gevraagd om te onderzoeken op welke wijze en in welke mate (ex-)medewerkers zijn blootgesteld en wat dit betekent voor hun gezondheid. Het RIVM coördineert daarom onderzoek naar blootstelling aan chroomhoudende verf en/of CARC bij Defensie en het effect op de gezondheid van (ex-)medewerkers.
Meer informatie over dit onderzoek bij Defensie...

Gezondheidsonderzoek gebruik chroom-6 bij tROM in Tilburg

Tussen 2004 en 2011 hebben langdurig werkloze mensen in Tilburg voor tROM gewerkt; een project waarbij mensen met een uitkering werkervaring op konden doen. Deze mensen werkten onder begeleiding van ambtenaren van de gemeente Tilburg aan treinstellen afkomstig uit het Spoorwegmuseum. Waarschijnlijk bevatte de oude verflagen op de treinen chroom-6. De werkzaamheden zijn uitgevoerd op het voormalige terrein van NSNederlandse Spoorwegen/NedTrain in Tilburg. Het RIVM onderzoekt op verzoek van de gemeente Tilburg de blootstelling van tROM-werkers aan chroom-6 en wat dit betekent voor hun gezondheid.
Meer informatie over dit onderzoek bij tROM Tilburg...

Onderzoek naar chroom-6-houdende verf op treinen van NS

In het verleden hebben (oud-)medewerkers van NS (dochteronderneming NedTrain) werkzaamheden aan treinen verricht. Hierbij zijn zij mogelijk in aanraking gekomen met chroom-6-houdende verf. Samen met het IRASInstitute of Risk Assessment Sciences brengt het RIVM in kaart wat de mogelijke blootstelling is geweest van (oud-)medewerkers van NS aan chroom-6. Dit is nodig om daarna de gevolgen voor de gezondheid van de blootstelling tijdens werkzaamheden op NS-locaties te kunnen onderzoeken.
Meer informatie over dit onderzoek bij NS/Nedtrain...