Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voert drie onderzoeken uit bij Defensie naar chroom-6 en CARCChemical Agent Resistant Coating.

Gebruik van chroom-6 op de POMSPrepositioned Organizational Materiel Storage-locaties

Onderzocht zijn de risico's voor de gezondheid door blootstelling aan chroom-6 op de POMS-locaties van Defensie. Daarbij is ook gekeken of Defensie zich aan de regelgeving voor veilig werken met gevaarlijke stoffen heeft gehouden. Dit onderzoek is afgerond in juni 2018. De resultaten van het onderzoek zijn op deze website terug te vinden.

Gebruik van chroom-6 op overige locaties van Defensie

Ook voor dit onderzoek wordt gekeken naar de stof chroom-6. Veel hierover is al bekend vanuit het onderzoek naar chroom-6 op de POMS-locaties. Echter op andere locaties waren de werksituaties anders dan op de POMS. De specifieke blootstelling en arbeidsomstandigheden bepalen of mensen ziek kunnen zijn geworden door het werken met chroom-6.

Momenteel wordt bekeken hoe dit onderzoek op overige locaties van Defensie het beste kan worden uitgevoerd en welke informatie beschikbaar is. Zodra duidelijk wordt hoe het onderzoek eruit komt te zien, volgt meer informatie via deze website.

Gebruik van CARCChemical Agent Resistant Coating op de POMS-locaties

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft beoordeeld wat de samenstelling is van CARC. De Paritaire Commissie heeft bepaald dat de stof hexamethyleen diiscocyanaat (HDIhexamethyleen diiscocyanaat) in CARC prioriteit moet krijgen om te onderzoeken, omdat deze stof schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Inmiddels is het onderzoek naar HDI in volle gang. Resultaten komen naar verwachting eind 2019 onder andere via deze website beschikbaar.

Werkwijze onderzoek bij Defensie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, IRASInstitute of Risk Assessment Sciences (onderdeel van de Universiteit van Utrecht), TNO en Maastricht University. Het RIVM coördineert het onderzoek. Eerst heeft het RIVM vragen verzameld bij alle belanghebbenden via informatiebijeenkomsten, groepsgesprekken, interviews, e-mail en een online vragenlijst. Dit resulteerde in meer dan 1.400 vragen. Op deze manier sluit het onderzoek goed aan op de vragen van de mensen waar het om draait.

Deze 1.400 vragen zijn gebundeld in enkele tientallen onderzoeksvragen. De Paritaire Commissie heeft een besluit genomen over welke vragen eerst onderzocht moeten worden en in welke volgorde. De door de commissie vastgestelde onderzoeksvragen zijn door de onderzoekers uitgewerkt in elf onderzoeksplannen. In deze plannen staat bijvoorbeeld hoe de vragen onderzocht zijn en hoe lang het onderzoek zou duren.

Het onderzoek wordt begeleid en getoetst door de Inhoudelijke Klankbordgroep.

Downloads