Tussen oktober en december 2023 was de coronaprik in Nederland beschikbaar voor mensen die vanwege hun leeftijd of een medische reden een verhoogd risico hebben om ernstig ziek te worden door corona. Ook was de prik beschikbaar voor zwangeren en zorgmedewerkers. Het RIVM heeft recent nieuwe resultaten gerapporteerd over de bescherming tegen ziekenhuisopname bij mensen die de coronaprik  in het najaar van 2023 ontvingen. 

Een onderzoek naar de bescherming tegen ziekenhuisopname bij mensen van 60 jaar en ouder over de periode van 9 oktober tot 5 december 2023 liet zien dat mensen die in 2023 de najaarsprik ontvingen ongeveer een 71% lager risico op ziekenhuisopname door corona hadden dan personen die wel eerder zijn gevaccineerd, maar niet de najaarsprik ontvingen.

Vaccin-effectiviteit naar medische risicogroep

In een andere studie onderzocht het RIVM het effect van de najaarsprik 2023 in drie groepen:

  • Medische risicogroep: personen die vanwege een medische reden in aanmerking komen voor de jaarlijkse griepvaccinatie
  • Medisch hoogrisicogroep: personen met een medisch hoog risico op een ernstig beloop van corona
  • Geen medisch risico: geen aandoening, ziekte of medicijngebruik die zorgen voor een verhoogd risico op ernstige corona

De onderzoeksperiode betrof 9 oktober t/m 31 december 2023. De resultaten van dit onderzoek zijn te vinden in een recent gepubliceerde rapport: COVID-19-vaccinatie. Achtergrondinformatie voor de gezondheidsraad.

Voor 60 tot en met 79-jarigen en 80-plussers zonder medisch risico was de kans op ziekenhuisopname respectievelijk ongeveer 67% en 69% lager, wanneer zij de najaarsprik 2023 ontvingen ten opzichte van mensen die deze niet ontvingen. Voor 60 tot en met 79-jarigen met een medisch risico en 60 tot en met 79-jarigen met een medisch hoogrisico was de kans op ziekenhuisopname respectievelijk ongeveer 68% en 73% lager. Voor de 80-plussers met een medisch risico of medisch hoogrisico was de kans op een ziekenhuisopname ongeveer 64% lager. Deze resultaten suggereren dat de beschermende werking van de najaarsprik bij mensen van 60 jaar en ouder niet sterk afhangt van iemands leeftijd of medisch risico.

Bij het RIVM zijn sinds begin 2024 minder gegevens beschikbaar over ziekenhuisopnames door corona. Hierdoor zijn actuele analyses over de mate waarin de coronaprik beschermt tegen ziekenhuisopname door corona vanaf januari 2024 niet langer mogelijk. Wel zal het RIVM in het VASCO onderzoek de VE tegen infectie blijven analyseren.