Sinds het voorjaar 2020 onderzoekt de Corona Gedragsunit wat mensen vinden van de basisadviezen of maatregelen, of het lukt om ze op te volgen en wat de gevolgen van de pandemie zijn op hun dagelijks leven en welzijn. 

Aandachtspunten voor beleid en communicatie

Met dit onderzoek naar gedrag en gezondheid bieden we aandachtspunten aan beleidsmakers en communicatieprofessionals die meegenomen kunnen worden bij het ontwikkelen van beleid en campagnes. We zetten daarvoor verschillende vormen van onderzoek in, zoals vragenlijstonderzoek, focusgroep interviews en literatuuronderzoek. Het onderzoek ‘Voorbeelden uit de praktijk’ maakt ook onderdeel uit van het werk van de Gedragsunit. In dit onderzoek zijn verhalen opgehaald uit de samenleving die laten zien hoe mensen in hun eigen omgeving omgaan met de coronamaatregelen. 

Publicaties en online sessies

Alle kennis en data die uit de diverse onderzoeken worden opgehaald, worden verzameld en gebundeld tot publicaties over actuele onderwerpen zoals 'redenen om wel of niet te vaccineren', 'thuisblijven & (zelf)testen' en 'veilig op vakantie'. Ook organiseren we regelmatig online sessies voor beleid (ministeries) en praktijk (gemeenten, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en en veiligheidsregio’s). De onderzoeksresultaten van de Gedragsunit worden ingezet voor het beantwoorden van vragen van onder andere het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), het kabinet, het OMT Outbreak Management Team (Outbreak Management Team) en de landelijke media.

Meer informatie over de Corona Gedragsunit vind je op www.rivm.nl/gedragsonderzoek