Nederland begon in januari 2021 met het vaccineren van mensen tegen het coronavirus. Veel mensen zijn inmiddels gevaccineerd. Het is belangrijk om te weten of mensen na (booster/herhaal) vaccinatie inderdaad een goede afweer opbouwen tegen het virus. Zo komen we te weten hoe mensen beschermd worden door vaccinatie tegen het virus. Het RIVM onderzoekt in verschillende studies de afweer tegen het coronavirus (SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2). Een van deze onderzoeken is het IIVAC onderzoek (Immuun responsen opgewekt door vaccinatie tegen COVID-19). Het verzamelen van al het deelnemersmateriaal en -gegevens liep tot en met januari 2024. De komende tijd gaan we verder met de analyses in het laboratorium en de analyse van de verzamelde gegevens.

Doel van het onderzoek

In het IIVAC-onderzoek (Immuun responsen opgewekt door vaccinatie tegen COVID-19) kijken we naar de manier waarop een afweerreactie tot stand komt bij gezonde mensen, tussen 5 en 60 jaar oud, na een (booster/herhaal) vaccinatie tegen het coronavirus. Coronavaccinatie is bedoeld om mensen te beschermen tegen COVID-19, veroorzaakt door het coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2. Er zijn nog altijd vragen over hoe deze afweer wordt opgebouwd, hoe lang mensen beschermd zijn en hoe mensen van verschillende leeftijden kunnen reageren. Ook zijn er in het begin verschillende vaccins gebruikt die elk een andere afweerreactie kunnen veroorzaken. In het IIVAC-onderzoek gaan we dieper in op de opbouw van die afweerreactie (de immuniteit) na vaccinatie(s) en na booster/herhaal vaccinatie.

Deelnemers aan het onderzoek

Het onderzoek richt zich op mensen in de leeftijdsgroep 5 tot 60 jaar met een gezond immuunsysteem. Dit omdat IIVAC óók wordt gebruikt als vergelijkingsgroep voor vaccinatieonderzoek in risicogroepen met een verminderd immuunsysteem. 

Hoe is het onderzoek uitgevoerd? 

Mensen kregen na aanmelding een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen die bepaalde of ze pasten in de studie. Kinderen konden tijdens het invullen van de vragenlijst en het onderzoek geholpen worden door hun ouders/verzorgers. Vervolgens ontvingen de deelnemers een pakketje thuis met alle materialen. Naast de vraag een toestemmingsformulier te tekenen, werd er gevraagd zelf wat bloed af te (laten) nemen met een vingerprik. Het invullen van de vragenlijst en het afnemen van de vingerprik gebeurde op verschillende tijdstippen verspreid over een jaar. De eerste keer was vlak voordat de deelnemers hun eerste coronavaccinatie kregen. 

Aanvullend onderzoek

Bij het invullen van het aanmeldformulier konden deelnemers aangeven of ze alleen aan dit basisonderzoek wilden mee doen of ook aan het aanvullende onderzoek. In het aanvullende onderzoek werd tijdens huisbezoeken in plaats van een vingerprikje extra bloed en neusvocht afgenomen. Ook werd aan deelnemers gevraagd één keer ontlasting te verzamelen en aan de onderzoeksmedewerker mee te geven. Door dit aanvullende onderzoek kunnen we de afweer tegen het virus nog beter en diepgaander bestuderen. 

Hoever is het onderzoek nu?

Deelnemers zijn vanaf de 1e corona vaccinatie een jaar lang gevolgd. Deelnemers die ook de booster en eventueel de herhaalvaccinatie van het najaar van 2022 namen konden daarna nog een jaar blijven meedoen. De herhaalvaccinatie van het najaar van 2023 is niet meer gevolgd in dit onderzoek.

Begin 2024 zijn de laatste bloedafnamen gedaan en is het verzamelen van materiaal afgesloten. De onderzoekers blijven nog verder onderzoek doen met alle verzamelde materialen en data.

Over medisch-wetenschappelijk onderzoek

Ieder onderzoek waarbij aan deelnemers gevraagd wordt om lichaamsmateriaal, zoals bloed, af te staan wordt door een medisch-ethische toetsingscommissie (METC medisch-ethische toetsingscommissie (medisch-ethische toetsingscommissie)) getoetst. De METC van het UMCU Universitair Medisch Centrum Utrecht (Universitair Medisch Centrum Utrecht) Universitair Medisch Centrum Utrecht heeft dit onderzoek goedgekeurd.

Deelnemers met vragen over het IIVAC-onderzoek kunnen mailen naar IIVAC@rivm.nl
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met het RIVM: tel 088 6898989 of info@rivm.nl