Nederland begon in januari 2021 met het vaccineren van mensen tegen het coronavirus. Veel mensen zijn inmiddels gevaccineerd. Het is belangrijk om te weten of mensen na (booster/herhaal) vaccinatie inderdaad een goede afweer opbouwen tegen het virus. Zo komen we te weten hoe mensen beschermd worden door vaccinatie tegen het virus. Het RIVM onderzoekt in verschillende studies de afweer tegen het coronavirus (SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2).

Doel van het onderzoek

In het IIVAC-onderzoek (Immuun responsen opgewekt door vaccinatie tegen COVID-19) kijken we naar de manier waarop een afweerreactie tot stand komt bij gezonde mensen, tussen 5 en 60 jaar oud, na een (booster/herhaal) vaccinatie tegen het coronavirus. Coronavaccinatie is bedoeld om mensen te beschermen tegen COVID-19, veroorzaakt door het coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2. Er zijn nog altijd vragen over hoe deze afweer wordt opgebouwd, hoe lang mensen beschermd zijn en hoe mensen van verschillende leeftijden kunnen reageren. Ook zijn er verschillende vaccins die elk een andere afweerreactie kunnen veroorzaken. In het IIVAC-onderzoek gaan we dieper in op de opbouw van die afweerreactie (de immuniteit) na vaccinatie(s) en na booster/herhaal vaccinatie.

Deelnemen aan het onderzoek

Het onderzoek richt zich op mensen in de leeftijdsgroep 5 tot 60 jaar met een gezond immuunsysteem. Dit omdat IIVAC óók wordt gebruikt als vergelijkingsgroep voor vaccinatieonderzoek in risicogroepen met een verminderd immuunsysteem. 

Kinderen van 5 tot en met 11 jaar oud die nog niet gevaccineerd zijn,  kunnen zich nog steeds aanmelden. 

Hoe werkt het? 

Mensen krijgen na aanmelding een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen die bepaalt of ze passen in de studie. Kinderen kunnen tijdens het invullen van de vragenlijst en het onderzoek geholpen worden door hun ouders/verzorgers. Vervolgens ontvangen de deelnemers een pakketje thuis met alle materialen. Naast de vraag een toestemmingsformulier te tekenen, wordt er gevraagd zelf wat bloed af te (laten) nemen met een vingerprik. Het invullen van de vragenlijst en het afnemen van de vingerprik gebeurt op verschillende tijdstippen verspreid over een jaar. De eerste keer is vaak vlak voordat de deelnemers hun eerste coronavaccinatie krijgen. 

Aanvullend onderzoek

Bij het invullen van het aanmeldformulier kunnen deelnemers aangeven of ze alleen aan dit basisonderzoek willen mee doen of ook aan het aanvullende onderzoek. In het aanvullende onderzoek wordt tijdens huisbezoeken extra bloed en neusvocht afgenomen. Ook wordt aan deelnemers gevraagd één keer ontlasting te verzamelen en aan de onderzoeksmedewerker mee te geven. Door dit aanvullende onderzoek kunnen we de afweer tegen het virus nog beter en diepgaander bestuderen. 

Deelnemers tussen 5 en 11 jaar gezocht

Op dit moment is meedoen alleen nog mogelijk voor kinderen van 5 tot en met 11 jaar oud die nog niet gevaccineerd zijn. Zij kunnen nog meedoen aan het basisonderzoek en het aanvullende onderzoek. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig.
De jongerengroep van 12-18 jarigen en de volwassengroep zitten inmiddels vol. 

Meld je aan voor deelname

Over medisch-wetenschappelijk onderzoek

Ieder onderzoek waarbij aan deelnemers gevraagd wordt om lichaamsmateriaal, zoals bloed, af te staan wordt door een medisch-ethische toetsingscommissie (METC medisch-ethische toetsingscommissie (medisch-ethische toetsingscommissie)) getoetst. De METC van het UMCU Universitair Medisch Centrum Utrecht (Universitair Medisch Centrum Utrecht) Universitair Medisch Centrum Utrecht heeft dit onderzoek goedgekeurd.

Deelnemers met vragen over het IIVAC-onderzoek kunnen mailen naar IIVAC@rivm.nl