Bij de bestrijding van infectieziekten zoals COVID-19 werken verschillende organisaties met elkaar samen. Bij een landelijke uitbraak coördineert het RIVM de bestrijding. Bij grote uitbraken komt regelmatig een groep experts van het RIVM en GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) bij elkaar in een responsteam. Soms sluiten daarbij ook experts aan van andere organisaties, vanwege hun expertise. Het responsteam bespreekt de ernst van de situatie en adviseert over mogelijke maatregelen. 

Het responsteam COVID-19 komt een keer in de 4 weken bij elkaar. En als het nodig is vaker. Ook kan het responsteam adviseren om een OMT Outbreak Management Team (Outbreak Management Team) of OMT-Vaccinatie bij elkaar te roepen. In dat geval bieden bestaande richtlijnen of draaiboeken te weinig houvast.   

Om de 2 weken stuurt het responsteam een duiding van de epidemiologische situatie van het coronavirus aan het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ). De duidingen zijn op deze pagina te vinden. Ook de adviezen die het responsteam geeft aan het ministerie staan op deze pagina. 

Duiding COVID-19-epidemie door het COVID-19-responsteam