Advies en aanvullend stuk bij OMT Outbreak Management Team (Outbreak Management Team) 80 | 22e OMT over COVID-19 (12 oktober 2020)

Naar overzicht alle COVID-19-OMT-adviezen

Advies

Advies na 80e OMT COVID-19 (rijksoverheid.nl)

Aanvullend stuk

Inzet antigeen(snel)testen

Zie pagina 10 van het advies: ‘‘Voor de specifieke adviezen verwijs ik u naar het bijgevoegde OMT-advies antigeen(snel)testen.’’

De bijlage van het advies antigeentesten is d.d. 12 oktober 2020 verstuurd, deze kunt u hieronder downloaden.