Disclaimer

De informatie op deze webpagina is niet meer actueel. Vanaf 1 september is herverwerking van single-use medische materialen niet meer toegestaan. Herverwerking van single-use medische materialen werd eerder tijdelijk toegestaan als een laatste redmiddel bij schaarste (zie Kamerbrief Covid-19 Update stand van zaken 15 april 2020).

Voor het herverwerken van FFP2 maskers zijn de meest kansrijke processen:

  • Stoomsterilisatie bij 121o C
  • Sterilisatie met waterstofperoxide-gas

Het resultaat van de herverwerking hangt sterk af van het type/merk mondmasker in combinatie met het type proces. Resultaten gelden niet zonder meer voor andere type/merk mondmaskers of een ander proces. Samen met de TU Technische Universiteit (Technische Universiteit) Delft test het RIVM een aantal type FFP maskers per proces

Naast deze herverwerkingsmethoden bestaat de mogelijkheid op kleine schaal een mondneusmasker eenmalig persoonsgebonden opnieuw te gebruiken na droog bewaren gedurende minimaal 7 dagen.

Testresultaten sterilisatie FFP maskers

In het meest recente onderzoek heeft de TU Technische Universiteit (Technische Universiteit) Delft in opdracht van het RIVM metingen uitgevoerd aan een serie gesteriliseerde FFP adembeschermingsmaskers. Hierbij is gekeken naar effecten van sterilisatie door middel van stoomsterilisatie bij 121 °C gedurende 15 minuten of waterstofperoxide voor hergebruik (herverwerking). In onderstaande tabel zijn voor elke combinatie van type masker, type proces en aantal malen herverwerking gegevens opgeslagen over de filtereffectiviteit en de fitwaarde (deze geeft aan hoe goed een masker aansluit op het gezicht van de testpersoon). In de notitie ‘Toelichting interpretatie meetgegevens FFP maskers’ is meer informatie te vinden over de interpretatie van de gegevens, de beperkingen van het onderzoek en voorwaarden voor het gebruik van gesteriliseerde adembeschermingsmaskers.

Literatuuronderzoek hergebruik FFP maskers

Er zijn de afgelopen 15 jaar verscheidene studies gedaan naar methoden om FFP maskers, bedoeld voor eenmalig gebruik, te kunnen hergebruiken. Om een beeld te krijgen van de beschikbare informatie over herverwerking en de methoden die gebruikt worden of onderzocht zijn in de literatuur, heeft het RIVM een literatuurstudie uitgevoerd. De samenvatting van het literatuuronderzoek geeft inzicht in decontaminatiemethoden die veelal op kleine schaal toepasbaar zijn, en enkele methoden die op grotere schaal toepasbaar zijn (ethyleenoxide en stoomsterilisatie bij 121 °C). Een methode uit de literatuur waar nog veel vragen over bestaan is decontaminatie met ultraviolet licht (UV ultraviolet (ultraviolet)-licht). Omdat deze methode nu veel genoemd wordt is daar uitgebreider literatuuronderzoek naar verricht.