Wat is er bekend over een ernstige bijwerking na vaccinatie met AstraZeneca?? 

Tot begin april heeft Bijwerkingencentrum LarebLandelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen acht meldingen van een zeldzaam ernstig ziektebeeld na vaccinatie met AstraZeneca ontvangen. Het gaat om een combinatie van stolselvorming (trombose) én een tekort aan bloedplaatjes (trombocytopenie). De klachten ontstonden 7 tot 20 dagen na vaccinatie. Het gaat om vrouwen tussen de 23 en 65 jaar. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMAEuropean Medicines Agency) heeft op basis van alle beschikbare gegevens de conclusie getrokken dat er een mogelijk verband is met het vaccin en dit ernstige ziektebeeld. Maar dat de kans dat dit beeld ontstaat zeer klein is. 

Waarom gaat de vaccinatie met AstraZeneca door voor mensen geboren in 1960 of eerder?

De Gezondheidsraad adviseert om AstraZeneca in te blijven zetten voor mensen boven 60 jaar (geboren in 1960 of eerder). Het risico op ernstige gevolgen van de ziekte COVID-19 op oudere leeftijd is veel groter dan het risico op het ernstige, maar zeldzame ziektebeeld van stolselvorming en een laag aantal bloedplaatjes na vaccinatie met het AstraZeneca vaccin. Daarom blijft de vaccinatie doorgaan voor mensen geboren in 1960 of eerder. Mensen geboren in 1961 of later krijgen een ander vaccin.

Is duidelijk hoe deze zeldzame bijwerking ontstaat? 

Hoewel de combinatie van stolselvorming (trombose) met een tekort aan bloedplaatjes (trombocytopenie) ernstig is, komt dit maar zeer zelden voor.  Men weet nog niet precies hoe dit beeld ontstaat, maar er wordt gedacht dat dit misschien komt door een reactie van het afweersysteem, die ook wel wordt gezien bij mensen die behandeld worden met heparine. De Nederlandse Internisten Vereniging en Federatie Medische Specialisten hebben dat gemeld aan de specialisten. Zij geven ook aan welke diagnostiek en behandeling overwogen moet worden bij iemand die na vaccinatie dit ernstige ziektebeeld krijgt.

Meer informatie over het gemelde zeldzame ziektebeeld is hier te vinden: COVID-19 Vaccine AstraZeneca: benefits still outweigh the risks despite possible link to rare blood clots with low blood platelets | European Medicines Agency (europa.eu)
.

Wat moet ik doen als ik na de vaccinatie klachten krijg? 

Na de vaccinatie kunt u last krijgen van (veel voorkomende) bijwerkingen binnen de eerste twee dagen  zoals gevoeligheid en pijn op de plek van de prik. Ook spierpijn kan voorkomen, net als vermoeidheid, verhoging en koorts, koude rillingen, gewrichtspijn en misselijkheid. Deze bijwerkingen komen vaak voor, maar verdwijnen ook na een aantal dagen vanzelf. 
 
Bel uw huisarts of de huisartsenpost als u na vaccinatie last krijgt van: kortademigheid, pijn op de borst, zwelling van de benen (dikkere benen) of buikpijn die lang duurt. 
Bel uw huisarts of de huisartsenpost ook direct als u een paar dagen na vaccinatie last krijgt van: ernstige of langdurende hoofdpijn, wazig zien, blauwe plekken of kleine ronde plekjes (puntbloedingen) op uw huid op een andere plek dan waar u geprikt bent. 
    
U kunt alle vermoedens van bijwerkingen van de vaccinatie melden bij het Bijwerkingencentrum Lareb. Meld vooral die bijwerkingen die u opvielen. Bijvoorbeeld omdat de bijwerking niet in de bijsluiter staat. Of omdat de bijwerking anders of heviger verliep dan u had verwacht.

Als ik trombose of een embolie heb gehad, heb ik dan meer risico op trombose door de vaccinatie met AstraZeneca? 

Nee, we zien niet meer trombose of embolie na de vaccinatie. Mensen die eerder een trombose of embolie hebben gehad hebben niet meer risico op dit zeldzame ziektebeeld.

Loop ik meer risico op dit ernstige ziektebeeld als ik een tekort aan bloedplaatjes (trombocytopenie) heb (gehad), bloedverdunners gebruik of een stollingsstoornis heb?

Nee, er zijn geen aanwijzingen dat dit beeld vaker voorkomt bij mensen die stollingsproblemen hebben of bloedverdunners gebruiken.  

Loop ik meer risico op dit ernstige ziektebeeld als ik de pil gebruik?   

Nee, er zijn geen aanwijzingen dat mensen die de pil gebruiken na de vaccinatie vaker dit ernstige ziektebeeld krijgen. 

Meer informatie

Meer informatie over de vaccinatie met AstraZeneca staat op de website www.coronavaccinatie.nl.