De richtlijn gaat in op de eisen vanuit de WGBO Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de adviezen van de KNMG Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst). Er worden concrete aanbevelingen gegeven voor de bewaartermijnen in de tbc Tuberculose (Tuberculose)-bestrijding.