In dit document, opgesteld door KNCV Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging (voor tuberculosebestrijding) - Tuberculosis Foundation (Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging (voor tuberculosebestrijding) - Tuberculosis Foundation) Tuberculosefonds, worden de volgende onderwerpen beschreven:

  • Tuberculose: overdracht en ontwikkeling (H. 1)
  • Diagnostiek (H. 2)
  • Tuberculinehuidtest (THT tuberculinehuidtest (tuberculinehuidtest)) & Interferon-Gamma Release Assay (IGRA interferon-gamma release assay (interferon-gamma release assay)) (H. 3)
  • Sputumonderzoek (H. 4)
  • De behandeling van LTBI latente tuberculose infectie (latente tuberculose infectie) en tuberculose (H. 5)
  • Preventie van LTBI en tuberculose (H. 6)
  • BCG Bacille Calmette Guérin (Bacille Calmette Guérin)-vaccinatie (H. 7)

Het document is bedoeld als leerboek voor medisch technisch medewerkers (mtm’ers) die de basiscursus volgen, maar kan tevens als naslagwerk worden gebruikt. Deze versie betreft een update van het eerste leerboek uit 1999.