CPT Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding) | Richtlijnen kwaliteit | certificeringsschema publieke gezonheidszorg | gepubliceerd 1 december 2021

Stichting HKZ heeft de bestaande certificatieschema’s voor de Openbare gezondheidszorg (OGZ openbare gezondheidszorg (openbare gezondheidszorg)) herzien en verwerkt tot één integraal certificatieschema voor alle activiteiten in het kader van de Publieke Gezondheidszorg en aanverwante activiteiten.

Het certificeringsschema voor de publieke gezondheidszorg is in opdracht van GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Nederland is gemaakt.