Dit document bevat leerdoelen en een praktische planning (inclusief aftekenlijsten) voor de inwerkperiode van MTM ’ers werkzaam in de tbc Tuberculose (Tuberculose)-bestrijding. Tevens is er een inleiding opgenomen met achtergrondinformatie over de taken van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst), de afdeling tbc-bestrijding en de MTM’er.