CPT Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding) | wetgeving | gepubliceerd 1 december 2021

In deze wet is vastgelegd welke stoffen en producten onder een geneesmiddel worden verstaan, alsook de eisen aan vergunningen voor fabricage en distributie, de indeling van geneesmiddelen, eisen aan voorschrijfgedrag, etikettering en reclame.