CPT Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding) | wetgeving | gepubliceerd 1 december 2021

In deze wet is vastgelegd wat onder verantwoorde zorg wordt verstaan, dat zorginstellingen de kwaliteit van de door hen geleverde zorg moeten bewaken, dat zij jaarlijks een kwaliteitsjaarverslag moeten maken. Beschreven wordt hoe de handhaving van en toezicht op het kwaliteitsbeleid wordt vormgegeven, alsook de bevoegdheden tot bestuurlijk ingrijpen.