CPT Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding) | wetgeving | gepubliceerd 1 december 2021

Deze wet regelt allerlei vormen van omgang met persoonsgegevens, onder andere het verzamelen van gegevens, het bewaren, raadplegen en het verstrekken ervan aan derden.