CPT Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding) | wetgeving | gepubliceerd 1 december 2021

Deze wet vervangt de Wet collectieve preventie volksgezondheid, de infectieziektenwet en de quarantainewet. Deze wet vormt de wettelijke onderbouwing en legitimering voor de infectieziektenbestrijding in Nederland. De verplichting tot melding en wiens verantwoordelijkheid dit is, wordt beschreven evenals zaken als gedwongen isolatie, rechterlijke toetsing, verantwoordelijkheid voor de uitvoering, financiering en handhaving van de gemeentelijke infectieziektenbestrijding.