De handleiding is een praktische uitwerking volgend op het rapport van de werkgroep DOT (2.9) Het is geschreven voor professionals en geeft pragmatische aanwijzingen hoe DOT kan worden toegepast in de Nederlandse tbc Tuberculose (Tuberculose)-bestrijding.