Het rapport uit 2000 beschrijft het ontstaan van DOT in Nederland, de ethische en juridische aspecten ervan, de uitvoering van DOT en de randvoorwaarden voor de uitvoering van DOT in Nederland met tot slot conclusies en aanbevelingen.