Asielzoekers en immigranten zijn belangrijke risicogroepen. De screening van deze groepen heeft deels ook een wettelijk verplicht karakter. In dit document wordt het doel van deze screening en de geadviseerde interventies beschreven. Het gaat hier om een uitwerking van het algemene tbc Tuberculose (Tuberculose)-risicogroepenbeleid.