In dit document worden de geadviseerde interventies beschreven voor het opsporen en preventief behandelen van recent verworven infecties met M. tuberculosis bij contactgroepen. Dit zijn groepen medewerkers, die beroepsmatig, tijdens stage of door vrijwilligerswerk in direct contact komen met personen uit bewezen risicogroepen voor tuberculose en daardoor een reële kans lopen te worden geïnfecteerd.

Versiebeheer:

  • 19 mei 2022: Per abuis was er een oude versie van dit document gepubliceerd, deze is vervangen door de meest recente versie (vastgesteld in 2020).